Lộ Trình Vay

CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ VỐN

Rất thường xuyên, khi theo đuổi giấc mơ của mình, chủ doanh nghiệp thường phải từ bỏ đi quyền sở hữu quý báu để thu hút vốn tài trợ cho doanh nghiệp. Đáng tiếc là, dù chỉ một phần nhỏ cổ phiếu trong tay nhà đầu tư vẫn có thể làm thay đổi cơ cấu quyền lực và làm bạn mất quyền kiểm soát đối với tầm nhìn doanh nghiệp. Bạn không cần phải từ bỏ quyền sở hữu để gây vốn khởi nghiệp nữa, có một cách tốt hơn. Với kinh nghiệm và hiểu biết sâu rộng của Tài Trợ Vốn trong tín dụng doanh nghiệp sẽ giúp bạn giữ quyền sở hữu và vẫn có vốn cho hiện tại mà thiết lập một kế hoạch chắc chắn xây dựng tín dụng doanh nghiệp, sau cùng sẽ giải phóng bạn khỏi tất cả nợ nần trong kinh doanh. Bạn cần phải sở hữu doanh nghiệp, chứ không phải để nó sở hữu bạn.

 

Bạn đã có một doanh nghiệp? Bạn có biết rằng 80% các doanh nghiệp thất bại vì thiếu vốn… bạn không thể KHÔNG tiếp cận nguồn vốn trước khi bạn cần nó. Việc kinh doanh của bạn có ở vị trí đủ tốt để đáp ứng sự năng động luôn thay đổi của thị trường? Bạn có thể nắm lấy cơ hội khi nó đến bằng cách có ngay lập tức nguồn vốn tiền mặt lớn. Tài Trợ Vốn sẽ giúp đỡ bạn phát triển tín dụng doanh nghiệp và mang lại tính linh hoạt tài chính, chính sách bảo hiểm tốt nhất để bảo đảm sự thành công lâu dài cho công ty của bạn.

Những dòng tín dụng được bảo lãnh và đạt tiêu chuẩn hoàn toàn dựa trên xếp hạng tín dụng của người vay, thu nhập và thông tin về doanh nghiệp tự kê khai.

 

Nhanh chóng, dễ dàng nhận vốn kinh doanh

Chúng tôi biến mọi thứ trở nên dễ dàng, đơn giản. Hãy nhận nguồn vốn kinh doanh mà bạn cần với hình thức thanh toán đa dạng linh hoạt mà không cần thế chấp cá nhân.

 
 

 
 
GIAI ĐOẠN 1 là nộp đơn cho dòng tín dụng QUAY VÒNG TÍN CHẤP có thể sử dụng cho mọi mục đích doanh nhân cho là cần thiết, bao gồm mở rộng kinh doanh, kết nối dòng tiền, tiếp thị, trả những nợ kinh doanh hiện có hoặc bất kỳ lý do nào khác.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
GIAI ĐOẠN 2 sẽ đưa đến việc thu mua điểm PAYDEX. Với sự hướng dẫn của chúng tôi, doanh nghiệp của khách hàng có thể đạt được một xếp hạng tín dụng doanh nghiệp hoàn hảo (80 PAYDEX hoặc hơn) chỉ trong vài tháng. Khi đã đạt được điều này, doanh nghiệp của bạn sẽ bắt đầu nhận được những đề nghị được tạm chấp thuận từ những nhà cung cấp và người bán tín dụng doanh nghiệp. Với những báo cáo tài chính mạnh, công ty của bạn sẽ có nhiều khả năng nhận được lượng lớn vốn hoạt động trong tương lai!

 

 
 
 
 
GIAI ĐOẠN 3 là sử dụng dòng tín dụng của bạn theo cách tốt nhất. Ngân hàng thích cho vay cho những doanh nghiệp đã có mối quan hệ làm ăn lâu dài với họ, và Tài Trợ Vốn sẽ tư vấn cho bạn làm thế nào sử dụng dòng tín dụng của bạn để làm tăng khả năng nhận tín dụng của bạn trong tương lai và trả ít lãi suất nhất có thể.